Iniciativa Ciutadana

Referent al nostre grup

Agraïments

Una vegada acabats els comicis tant sols ens queda agrair a totes les persones que creuen en el nostre projecte Junts. També al nostres companys de coalició PS, Verds i les persones independents amb el bon ambient que hem viscut sense cap personalisme i anant tots a una, als profesionals del periodisme que ens ajuden a que arribi el nostre missatge. Seguirem treballant durant aquests quatre anys Junts (PS+Verds+IC+Independents) per el que creiem és millor per Andorra i les persones que la componen.

Moltes gràcies.

De tots els membres d’Iniciativa Ciutadana

junts_solid

Sorpresa molt gratificant per el grup IC

Bona tarda,  ahir durant la reunió setmanal de IC, es va presentar un grup d’estudiants del país, tots a punt d’acabar el Batxillerat i preparant-se per passar les proves de selectivitat, interessant-se pel partit i demanant-nos si podien exposar les seves inquietuds, així com els obstacles que han trobat a l’hora de convalidar estudis, triar carreres o formacions professionals. Per tots nosaltres va ser molt gratificant, compte tingut que ells són el futur del país.

Demà divendres representants de IC es reuniran amb tots ells perquè exposin la seva situació dins l’àmbit educatiu.

 

Notícia enviada per la nostra companya Meri.

Ja és una realitat

El nostre grup és una realitat, donem les gràcies a tothom que ho ha fet possible.

Volem donar també la benvinguda a tot ciutadà que hi vulgui participar.

Aquí tenim la nostra carta de presentació:

El grup INICIATIVA CIUTADANA és una entitat independent d’organitzacions polítiques preexistents, format per ciutadans que, des de posicions ideològiques plurals, coincidim a creure en la necessitat d’un nou plantejament de la política d’Andorra.

Els membres de IC simplement volem crear un espai de diàleg i de debat des del qual puguem impulsar processos de reflexió i avaluació d’una nova manera de fer política a Andorra.

Hem constatat que hi ha bastants ciutadans que pensem que els actuals corrents polítics andorrans no són satisfactoris ni representatius de l’opinió ciutadana. Creiem que caldria introduir modificacions valentes tant en l’àmbit governamental com en el comunal.

La nostra heterogeneïtat cultural, fruit de la ràpida transformació demogràfica d’Andorra, ha de ser un instrument al servei de la política, un element integrador i no disgregador.

Pensem que és del tot necessari un nou projecte capaç de fer compatibles totes les sensibilitats, obert a la innovació però també compromès amb el patrimoni heretat. Hem de trencar amb l’actual sistema que ens està portant a esdevenir un país sense cohesió interna. Volem promoure la integració a la vida política de tots els ciutadans, on tothom es senti partícip i representat.