Arxiu mensual: Març 2012

Ja és una realitat

El nostre grup és una realitat, donem les gràcies a tothom que ho ha fet possible.

Volem donar també la benvinguda a tot ciutadà que hi vulgui participar.

Aquí tenim la nostra carta de presentació:

El grup INICIATIVA CIUTADANA és una entitat independent d’organitzacions polítiques preexistents, format per ciutadans que, des de posicions ideològiques plurals, coincidim a creure en la necessitat d’un nou plantejament de la política d’Andorra.

Els membres de IC simplement volem crear un espai de diàleg i de debat des del qual puguem impulsar processos de reflexió i avaluació d’una nova manera de fer política a Andorra.

Hem constatat que hi ha bastants ciutadans que pensem que els actuals corrents polítics andorrans no són satisfactoris ni representatius de l’opinió ciutadana. Creiem que caldria introduir modificacions valentes tant en l’àmbit governamental com en el comunal.

La nostra heterogeneïtat cultural, fruit de la ràpida transformació demogràfica d’Andorra, ha de ser un instrument al servei de la política, un element integrador i no disgregador.

Pensem que és del tot necessari un nou projecte capaç de fer compatibles totes les sensibilitats, obert a la innovació però també compromès amb el patrimoni heretat. Hem de trencar amb l’actual sistema que ens està portant a esdevenir un país sense cohesió interna. Volem promoure la integració a la vida política de tots els ciutadans, on tothom es senti partícip i representat.